Πυρανίχνευση

Ένας από τους σημαντικότερους τομείς της ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων είτε είναι οικία είτε επαγγελματικός χώρος  είναι η έγκαιρη αναγνώριση των πυρκαγιών. Σημαντικό ρόλο σε αυτό εκτελούν τα συστήματα πυρανίχνευσης.

Αν και παλαιότερα η κινητοποίηση για το σβήσιμο μιας πυρκαγιάς βασιζόταν στην τύχη και στο εάν κάποιος αντιλαμβανόταν έγκαιρα την εστία ώστε να πατήσει το ειδικό πλήκτρο και να ειδοποιήσει (συνήθως μέσω τηλεφώνου) την πυροσβεστική υπηρεσία, πλέον η διαδικασία έχει αυτοματοποιηθεί, ειδικά στις μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Η ειδοποίηση γίνεται με τα αυτόματα συστήματα πυρανίχνευσης, η λειτουργία των οποίων εξασφαλίζει συνεχή επιτήρηση με μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας.

Για το λόγο αυτό, η εγκατάστασή τους οφείλει να γίνεται βάσει συγκεκριμένης νομοθεσίας, που προδιαγράφει ακριβώς τις απαιτήσεις κάθε χώρου ανάλογα με τις διαστάσεις του, τη χρήση του και τον αριθμό των ατόμων που το χρησιμοποιούν. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όμως - και όποτε κρίνεται σκόπιμο ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες - θα πρέπει εκτός των ελάχιστων συστημάτων που προδιαγράφονται από την υφιστάμενη νομοθεσία, να τοποθετούνται και επιπλέον μονάδες ανίχνευσης. Στη χώρα μας, τα θέματα πυροπροστασίας των κτιρίων ρυθμίζει σχετικό προεδρικό διάταγμα του 1988 (Π.Δ. 71, Φ.Ε.Κ. 32 Α/17-2-1988). 
Η εγκαταστάτρια εταιρία οφείλει  να έχει τη γνώση σε αυτά τα θέματα ώστε να  βοηθάει με αποτελεσματική αντιμετώπιση των εγκαταστάσεων λειτουργώντας συμβουλευτικά και με επιπλέον συστήματα όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο ενώ με την με εμπειρία της  να βελτιώνει στη μείωση του χρόνου κόστους εγκατάστασης αλλά και να συμβάλει  στην βελτίωση των διαδικασιών προληπτικής συντήρησης τους. Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν χωρίς κανένα συμβιβασμό στο επίπεδο της ασφάλειας και συχνά η εφαρμογή τους συνεισφέρει στη βελτίωση του βαθμού ασφαλείας και στην καλύτερη λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης.

Κατασβέσεις

Το σύστημα κατάσβεσης είναι ένα σύστημα πυρανίχνευσης τοποθετημένο έτσι ώστε να ελέγχει συγκεκριμένους χώρους υψηλού κινδύνου φωτιάς όπως μαγειρεία, λεβητοστάσια, computer room. 'Όλα τα συστήματα αυτόματης κατάσβεσης  επιτηρούνται  από ένα κεντρικό πίνακα αυτόματης κατάσβεσης. Η εντολοδότηση για την κατάκλιση του χώρου με κατασβεστικό αέριο μπορεί να δοθεί είτε αυτόματα (ύστερα από επιβεβαίωση του συμβάντος από δύο ζώνες ανίχνευσης ) είτε χειροκίνητα. Σε κάθε εγκατάσταση υπάρχουν επίσης οι απαιτούμενες ενδείξεις προσυναγερμού –συναγερμού, καθώς επίσης και κομβίο για την χειροκίνητη ακύρωση της εντολής κατάσβεσης.

Απαραίτητη είναι η χρήση του είτε από την ευαισθησία του εκάστοτε ιδιοκτήτη είτε βάση νομοθεσίας για την προστασία κατά ζωής και περιουσίας σε σημείο που δεν έχουμε άμεση πρόσβαση ή οπτική επαφή καθώς και σε σημεία υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς.

Η εγκατάσταση γίνεται από πιστοποιημένα συνεργεία με πιστοποιημένα υλικά και προσδιορίζεται από το μέγεθος του χώρου, το είδος των υλικών που ενδέχεται να είναι εύφλεκτα και το υλικό κατάκλισης.

Bonpet

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ & ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Τι είναι;

Το σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης ΒΟΝΡΕΤ, είναι ένα ακίνδυνο προϊόν υψηλής τεχνολογίας και αποτέλεσμα πολύχρονων δοκιμών σε πανεπιστήμια της Ιαπωνίας σε συνεργασία με τον στρατό της. Η εξέλιξη της χημικής φόρμουλας συνεχίστηκε στην Ευρώπη από χημικούς μηχανικούς καθιστώντας το υγρό ΒΟΝΡΕΤ ένα από τα ισχυρότερα κατασβεστικά υλικά Παγκοσμίως.

Κατασκευή:

Η αμπούλα BONPET, περιέχει 600 ml χημικού υγρού σε αεροστεγώς κλεισμένη γυάλινη αμπούλα με πάχος γυαλιού 1 mm και διαστάσεις Ø 80 x 280 mm, ολικό βάρος 1030 g και δεν είναι υπό πίεση (δεν περιέχει προωθητικά αέρια).

Το διάλυμα αυτό δεν είναι βλαβερό, δεν περιέχει τοξικές ουσίες που θα αποτελούσαν κίνδυνο για την υγεία, δεν περιέχει καμία βλαβερή ουσία για το Όζον, ενώ κατά την χρήση της συσκευής με φωτιά δημιουργούνται προϊόντα αποσύνθεσης (ΑΕΡΙΑ) που δεν είναι βλαβερά για τον άνθρωπο τα ζώα και το περιβάλλον, κάτι το οποίο έχει πιστοποιηθεί και από την πλευρά των ιδρυμάτων και των Ευρωπαϊκών εργαστηρίων, που έκαναν τις έρευνες. (Hygiene Insitut des Ruhrgebiets Γερμανία).

 

Πως λειτουργεί;

Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ λειτουργία της βασίζεται στην χημική σύσταση του διαλύματος που περιέχει και είναι ΜΟΝΑΔΙΚΟ παγκοσμίως. Όταν ξεσπά μια φωτιά και αυξάνεται η θερμοκρασία, το χημικό διάλυμα πυρόσβεσης μέσα στη γυάλινη αμπούλα αρχίζει να θερμαίνεται και να παράγει αέρια όποτε ξεκινά σταδιακά η διαστολή. Όταν η ανώτατη πίεση αντίστασης της γυάλινης αμπούλας ξεπεραστεί, το γυαλί σπάει και το χημικό υγρό πυρόσβεσης διαχέεται με ψεκασμό. Η αμπούλα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα όταν η θερμοκρασία του πυροσβεστικού υγρού που περιέχει φτάσει τους 90˚C. Αυτό συμβαίνει όταν η θερμοκρασία γύρω από την αμπούλα υπερβεί τους 120˚C, η οποία είναι η συνήθης θερμοκρασία ενός φλεγόμενου χώρου.

Όταν το υγρό ΒΟΝΡΕΤ έρθει σε επαφή με την φωτιά, πρώτα παράγει ψύξη ρίχνοντας το θερμικό φορτίο κάτω από το σημείο ανάφλεξης, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται προϊόντα αποσύνθεσης (ΑΕΡΙΑ) τα οποία δεσμεύουν τοπικά το οξυγόνο παράγουν διοξείδιο σπάζοντας έτσι την αλυσίδα της φωτιάς. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι είναι το μοναδικό υλικό που έχει Δεύτερη ενέργεια στην κατάσβεση πυρκαγιάς, διότι όπου πέσει το υλικό μετά την ενεργοποίηση της
Αμπούλας αφήνει ένα λεπτό στρώμα σε μορφή αφρού που η χημική του σύσταση δεν επιτρέπει την επανάφλεξη της φωτιάς.

 

Εγκατάσταση: 

H Αμπούλα τοποθετείται πολύ απλά και εύκολα βιδώνοντας την βάση στήριξης που διαθέτει (με δυο βίδες) πάντα σε οριζόντια θέση και καλύπτει επιφάνεια 4 m² η 8 m³ για κατηγορίες πυρκαγιών Α (Στερεά υλικά) και 44x44 cm για κατηγορίες πυρκαγιών Β (Υγρά καύσιμα).

Δεν προκαλεί καμία βλάβη σε μηχανήματα και σε ηλεκτρονικούς

εξοπλισμούς και δεν αφήνει υπολείμματα όπως πχ. σκόνη. Δεν είναι βλαβερό για την υγεία,

δεν περιέχει τοξικές ουσίες. 

The site uses cookies to provide a unique browsing experience. By browsing the site, we believe you agree to accepting cookies.